October 24, 2015

Các cách kiểm tra các Process đang chạy trong windows

Khi bật Task Manager lên, các bạn thấy có rất nhiều process nhưng phân biệt được process nào là của chương trình nào!
Mình xin hướng dẫn các bạn một phương pháp đơn giản để kiểm tra:
- Mở CMD
- gõ vào: 
WMIC /OUTPUT:C:\ProcessList.txt PROCESS get Caption,Commandline,Processid

hoặc:

WMIC /OUTPUT:C:\ProcessList.txt path win32_process get Caption,Processid,Commandline 
Các bạn có thể copy đoạn code trên và paste vào notepad.Lưu lại với tên Getprocess.bat sau đó kích đúp vào!
-Mở C:\ProcessList.txt, các bạn sẽ thấy rõ đường dẫn của từng Process đang chạy!
p/s: Biện pháp trên áp dụng khi bạn ko có các chương trình chuyên dụng như: Process XP,Autoruns,...IceSword...

 hoặc dùng Process Explorer để quản lí Process cũng tốt lắm
http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx

nguồn: nhatnghe.com/forum

0 comments:

Post a Comment