November 16, 2015

Cách bỏ nền xanh cho Icon ở Desktop Windows XP

Cách bỏ nền xanh cho Icon ở Desktop - Image 1
Do có nhìu bạn thắc mắc hỏi, ko biết tại sao, các icon ở Desktop (ngoài màn hình máy tính) cứ bị có nền màu xanh, nhìn rất xấu. Muốn bỏ đi mà không biết làm sao để bỏ được
Để khắc phục cái lỗi này, các bạn làm theo hướng dẫn sau
Click chuột phải vào màn hình Desktop chọn Property --> Tab Dektop --> Customize Desktop --> Tab Web -> Tích chuột bỏ Lock desktop item đi là dc.
Hoặc Chuột phải vào My computer, chọn properties. Sang tag advanced, nhấn settings trong khungperformance, hộp thoại Performance Options xuất hiện, trong tag Visual Effect, check vào mục use drop shadows for icon labels he desktop
Vậy là xong, các icon ở ngoài màn hình Desktop của bạn không còn bị màu xanh nữa.
Chúc các bạn thành công

0 comments:

Post a Comment