November 5, 2015

Cách khắc phục lỗi không thấy máy in mang trong Autocad 2007 Windows 7 8

Nay Tôi xin hướng dẫn mọi người cách khắc phục lỗi không thấy máy in mang trong autocad, cách này chỉ áp dụng cho những máy máy tính đã kết nối thành công đến máy tính có chia sẻ máy in, đã kết nối thành với máy In thành công và vẫn In bình thường thông qua máy in chia sẻ qua mạng LAN. 

Hiện trạng của lỗi này như sau, Tôi sử dụng 2 laptop cài windows 7 và windows 8.1. Hai laptop này kết nối đến máy chủ chia sẻ máy In và 2 laptop này in bình thường thông qua những phần mềm Office... Nhưng khi 2 laptop này cài phần mềm Autocad 2007 thì phần mềm này không thấy máy In được chia sẻ thông qua máy chủ. như hình Demo bên dưới.

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8


Đầu tiên mở phần mềm Autocad 2007 lên vào Menu File và chọn Plotter Manager, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8


Tiếp theo phần mềm sẽ mở thư mục Plotters, chúng ta chạy file Add-A-Plotter Wizard như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8


Tiếp theo chọn Next để tiếp tục, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8


Bước tiếp theo chon System Printer rồi chọn Next để tiếp tục, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8


Chọn máy In mạng cần kết nối, ở đây tôi chọn máy In HP 5200 được chia sẻ thông qua máy chủ có IP là 192.168.2.102 rồi chọn Next để tiếp tục, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8Chọn Next để tiếp tục, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8


Chọn Next để tiếp tục, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8

Cuối cùng là chọn Finish để hoàn thành, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8

Lúc này Bạn sẽ thấy máy In HP 5200 đã được thêm vào, như hình bên dưới

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8Giờ bạn mở lại phần mềm Autocad 2007 sẽ thấy máy In đã được thêm và hiện thị trong mục máy In, như hình bên dưới.

loi-khong-thay-may-in-mang-trong-autocad-2007-windows-7-8

Những bước hướng dẫn như trên rất đầy đủ và chi tiết chắc chắn là bạn sẽ làm được.

Nguồn: 7net.vn

0 comments:

Post a Comment