November 28, 2015

Tài liệu cài đặt,cấu hình và triển khai System Center 2012


    Đánh giá các yêu cầu ảo hóa của một tổ chức và lập kế hoạch cho việc ảo hóa máy chủ.
    Cài đặt và cấu hình Hyper-V và vai trò của server.
    Tạo các máy ảo, tạo và quản trị các ổ cứng và làm việc với các snapshot.
    Tạo và cấu hình mạng máy ảo trong môi trường Hyper-V.
    Triển khai chuyển và sao lưu máy ảo Hyper-V.
    Tăng cường khả năng sẵn sàng cao cho môi trường Hyper-V bằng việc triển khai failover clustering.
    Quản trị môi trường ảo hóa bằng việc sử dụng System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
    Quản trị hạ tầng mạng và lưu trữ (storage) trong Virtual Machine Manager.
    Cấu hình và quản trị thư viện Virtual Machine Manager và các đối tượng thư viện.
    Tạo và quản trị các máy ảo bằng việc sử dụng Virtual Machine Manager.
    Tạo và quản trị các clouds bằng việc sử dụng System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
    Tạo và quản trị các dịch vụ trong System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
    Bảo vệ hạ tầng ảo hóa bằng việc sử dụng Windows Server Backup và Data Protection Manager.

Danh sách LAB:

Lesson 1.Getting Started with System Center 2012..wmv
Lesson 2.Introduction to Cloud Computing..wmv 
Lesson 3.Introduction to the Microsoft Private Cloud.wmv
Lesson 4.Installing the Hyper-V Role on Windows Server 2012.wmv
Lesson 5.Installing System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1.wmv
Lesson 6.Configuring Fabric Resources.wmv
Lesson 7.Clustering Hyper-V Host.wmv
Lesson 8.The VMM Library Profiles and Templates.wmv
Lesson 9.Creating Application Packages with Server App-V.wmv
Lesson 10.Application Profiles and SQL Server Profiles.wmv
Lesson 11.Working with Services and Service Templates.wmv
Lesson 12.Service Updates and Fabric Updates.wmv
Lesson 13.Managing the Private Cloud.wmv
Lesson 14.Installing and Configuring App Controller.wmv
Lesson 15.The Hybrid Cloud Connecting to Windows Azure.wmv
Lesson 16.Integrating Operations Manager 2012.wmv
Lesson 17.Integrating Service Manager 2012.wmv
Lesson 18.Integrating Orchestrator 2012.wmv
Lesson 19.Working with Data Protection Manager 2012.wmvLesson 20.Configuring and Deploying a Private Cloud.wmv
Lesson 21.Next Steps.wmv

Hiện tại link video đã die

các bạn tham khảo qua tài liệu về System center

https://drive.google.com/file/d/0B3GCI2AnR0VUUXN1SEp0U1F0LXc/view


2 comments:

  1. Replies
    1. cảm ơn bạn đã thông báo, hiện video đã xóa nên bạn có thể đoc qua tài liệu mình mới up phía trên nha.tks

      Delete