November 28, 2015

Video học Forefront Threat Management Gateway,Xây dựng và triển khai tường lửa cho hệ thống mạngVideo học Forefront Threat Management Gateway,Xây dựng và triển khai tường lửa cho hệ thống mạng
1-Getting Started with Forefront Threat Management Gateway 2010 Training.flv
2-Lab Setup.flv3-The Course Scenario.flv
4-Introduction to Forefront Threat Management Gateway 2010.flv
5-Planning a Forefront TMG Deployment.flv
6-Installing Forefront TMG.flv
7-Forefront TMG Post-Installation Configuration Tasks.flv
8-Configuring TMG Client Software.flv
9-TMG Monitoring and Reporting.flv
10-Forefront TMG Firewall Rules.flv
11-Configuring Intrusion Prevention.flv
12-Configuring Malware Inspection.flv
13-Configuring HTTP.flv
14-Implementing HTTPS Inspection.flv
15-Configuring TMG URL Filtering.flv
16-Using TMG as a Web CacheProxy.flv
17-Publishing Servers.flv
18-Publishing Web Sites.flv
19-Publishing Exchange.flv
20-Implementing a VPN Service.flv
21-Next Steps.flv

Các Video với 1/3 đầu là lý thuyết,còn lại 2/3 là thực hành.

theo; http://www.key4vip.info/

0 comments:

Post a Comment