January 30, 2016

Cài đặt windows 8.1 64bit tự động qua mạng LAN - part 1

I. Yêu cầu

 • Tạo file cài đặt windows 8.1 pro 64 bits qua mạng LAN
 • Triển khai server Active Directory, DNS, DHCP và Windows Deployment Services để cài đặt windows 8.1 qua mạng LAN cho các client
 • Mô hình triển khai

II. Triển khai

- Để cài đặt windows 8.1 64 bits tự động qua mạng LAN, trước hết chúng ta cần tạo file cài đặt Windows 8.1 Pro 64bits tự động đã. Vì vầy phần này mình sẽ viết về cách tạo 1 file cài đặt windows tự động

2.1. Cài đặt windows AIK


 • Download file cài đặt Windows ADK cho windows 8.1 tại đây
 • Sau khi download xong chúng ta tiến hành cài đặt phần mềm Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) để tiến hành tạo file script giúp việc cài windows có thể tự động mà không bị yêu cầu nhập các thông tin khi cài đặt.
 • Windows ADK sẽ yêu cầu chúng ta download FULL bộ tools của nó từ trang chủ của Microsoft • Quá trình download bộ công cụ Windows AIK bắt đầu • Sau khi download xong chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Windows AIK mà chúng ta vừa download xong từ trang chủ của Microsoft • Lựa chọn các tính năng thêm nếu bạn muốn cài đặt thêm các tính khác • Quá trình cài đặt được bắt đầu
 • Hoang thành quá trình download Windows AIK • Bây giờ vào thành Menu Start và mở chương trình Windows System Image Manager mà chúng ta vừa mới cài đặt ở trên


 • Ở mục “Select a Windows image or catalog file” chúng ta right click và chọn file cài đặt windows mà chúng ta muốn tạo script cài đặt cho OS • Các bạn tìm đến file cài đặt “install.wim” trong source cài đặt windows 8.1 pri 64 bits

http://www.slideshare.net/laonap166/ci-t-windows-81-64bit-t-ng-qua-mng-lan-part-1

nguồn http://svuit.vn/forum.php

part 2 

0 comments:

Post a Comment