March 25, 2016

Change password user AD 2k8r2 by web

 Việc đổi password user với các PC đã join Domain thì quá đơn giản. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho a/e các change password cho các PC không join domain
- Đối với 2k3 thì các bạn có thể dùng IIS 6 vì nó có hỗ trợ tính năng này. Nhưng với 2k8 trở đi thì IIS 7 trở đi đã không còn hỗ trợ mà bạn cần phải
 • Sử dụng 1 phần mềm do hãng thứ 3 cung cấp. Đương nhiên các soft này sẽ có tính phí, hay giới hạn các tính năng ... Một vài tool như
  • http://shink.in/ydWLE
  • http://shink.in/nGXkc
  • http://shink.in/FrRXM
  • ...

=> và điểm chung là đều có phí và dùng thử với số lượng user giới hạn ...

 • Các bạn có thể cài đặt Exchange và lợi dụng nó để làm vấn đề này. Tuy nhiên nó sẽ làm cho Server bạn làm việc nhiều hơn, nếu cty của bạn không có nhu cầu dùng EXchange. Và phí bản quyền của Exchange cũng không rẻ 
 • Nhưng nếu bạn biết code thì việc này trở nên đơn giản, bạn có thể code 1 tool để change password user. Và bài viết dưới đây sẽ sử dụng code của 1 vài người nào đó đã public để thực hiện công việc này  Bạn có thể edit theo ý muốn và thêm chức năng cho nó nếu bạn biết code 


I. Yêu cầu
- Trên máy AD server 2008 R2 phải cài IIS và ASP.net 
- Cài đặt .NET 4.5. Bạn có thể download trên trang chủ microsoft  http://shink.in/ckREX

- Download source web này: http://shink.in/CKspW

or link này: never die: http://shink.in/OTHSY

II. Cấu hình
1. Các bạn giải nen source web ở trên vào đường dẫn C:\inetpub\wwwroot\
2. Trên AD 2k8 các bạn sử dụng IIS vào tạo 1 site cho Source ở trên như hình dưới đây


- Các bạn lưu ý nhớ chọn .NET 4.0 nhé nếu không nó báo lỗi ngay (vì web này code trên .NET 4 mà ). Nếu các bạn có DNS thì có thể để tên miền còn nếu không thì các bạn bỏ IP vào cũng được


3. Client
- Bây giờ các bạn sử dụng 1 client (nhớ trỏ DNS về DNS server của bạn) để thực hiện change pass user


- Thực hiện Change password user bằng Web


- Và change password thành công


III. Lỗi và fix
- Sau đây là 1 vài lỗi mình gặp trong quá trình cài đặt và cách fix
1. Lỗi do group policy
- Khi các bạn change pass và gặp lỗi
The password does not meet the password policy requirements. Check the minimum password length, password complexity and password history requirements. (Exception from HRESULT: 0x800708C5)


FIX:
- Các bạn vào GPO để sửa thời gian tối thiểu chỉnh sửa passowrd từ 1 ngày thành 0 ngày

- Sửa 1 ngày thành 0 ngày


- Update lại group policy


- Và bây giờ các bạn có thể change pass thành công nhé 


nguon: http://svuit.vn/lab-server-2003-2008-82/change-password-user-ad-2k8r2-web-659.html

http://www.slideshare.net/laonap166/change-password-user-ad-2k8r2-by-web

0 comments:

Post a Comment