May 24, 2016

Windows Backup Server 2008 - Part 3


5. Backup theo lịch

Khi muốn thực hiện backup file, thư mục, volume theo giờ, theo các ngày trong tuần, chọn 
Backup ScheduleChọn Custom


Chọn Folder cần backup


Chọn thời gian thực hiện backup và bao nhiêu lần backup trong một ngày


Lựa chọn kiểu backup, 

  • Backup to a hard disk that is dedicated for backups: Sử dụng hard disk chuyên dùng để lưu trữ backup.
  • Backup to a volume: Sử dụng volume nằm trên hard disk không chuyên dụng cho backup, làm cho hiệu năng của volume bị giảm di khi được sử dụng đê backup và khuyến nghị không nên dùng phương pháp này.
  • Back up to a shared network folder: Backup qua một folder được chia sẽ trên mạng, tốc độ phụ thuộc hệ thống mạng, các bản backup bị chồng lên nhau (chỉ lưu trữ bản backup cuối cùng)


Chọn Backup to a volume, (do ko còn disk để test )


Chọn Volume
Hoàn thành việc thiết lập backup lịchChỉnh lại thời gian của hệ thống để tạo ra 3 file backup


Khôi phục dữ liệu ngày 23/8, chọn ngày cần khôi phục là ngày 23


Chọn kiểu khôi phục


Chọn chỉ khôi phục folder ngày 23 và nhận thấy chỉ có thư mục ngày 23, không có ngày 24 và 25


Chọn thư mục lưu file khôi phục, chọn nơi lưu file sẽ được khôi phục chung thư mục file ban đầu, chọn tạo ra bản copy nếu trùng tên


Chọn Recover và đợi quá trình recover hoàn thànhKiểm tra file đã được khôi phục và do trùng tên, nên sẽ chuyển sang tên khác


Chọn khôi phục ngày gần nhất (ngày 25) 


Nhận thấy các thư mục khôi phục sẽ có ngày 23, 24 và 25, chọn khôi phục hết cả thư mục gốc


Chọn Recover để khôi phục cả thư mục gốc


Kiểm tra thư mục gốc đã được khôi phục

Nguồn: http://svuit.vn/

0 comments:

Post a Comment