March 14, 2017

Config MS SQL Cluster Server on Window Server 2012R2


Cấu Hình MS SQL Cluster Server Tren Window Server 2012R2

---Document liên quan---
Link download MS SQL SERVER 2012
Tổng quan về cluster server 
SQL Replicate:
+ https://www.youtube.com/watch?v=K899pyz3z4U: (khái niệm - Doc tiếng việt)
+ https://drive.google.com/file/d/0BwRu71Moc8H0SlQ1S2piMGFXeFk/view?usp=sharing( Cấu Hình SQL Replicate trên Window Server 2008 - Tiếng Việt)
link dự phòng: http://ouo.io/dI2ft3
+ https://drive.google.com/file/d/0BwRu71Moc8H0UTNOcW5LN1d1REk/view?usp=sharing (link dự phòng: http://ouo.io/xGORMB)
SQL Always On:
+ https://drive.google.com/file/d/0BwRu71Moc8H0RTVKOHpMVVBlRlk/view?usp=sharing  (khái niệm - Doc tiếng việt)
link dự phòng: http://ouo.io/S9q01MD

+ https://drive.google.com/file/d/0BwRu71Moc8H0TVVGaW1hcklhQ1U/view?usp=sharing( Chuẩn bị cho lab - Cài SQL và các thành phần để chuẩn bị setup SQL AlwayOn - Video Tiếng Việt).
So sánh sự khác nhau giữa Synchronous vs. Asynchronous : http://shink.in/JxtHA
SQL Cluster:
+ https://blogs.technet.microsoft.com/meamcs/2013/02/15/sql-2012-failover-cluster-build-step-by-step-part-1-installing-sql-2012/
+ https://blogs.technet.microsoft.com/meamcs/2013/02/16/sql-2012-failover-cluster-build-step-by-step-part-2-adding-a-new-node/
+ https://blogs.technet.microsoft.com/meamcs/2013/02/18/sql-2012-failover-cluster-build-step-by-step-part-3adding-a-new-instance/
+ https://www.pythian.com/blog/how-to-install-a-clustered-sql-server-2012-instance-step-by-step-part-1/


This video will guide you how to Config MS SQL Cluster Server on Window Server 2012R2Nguồn : ITFORVN.COM

http://ouo.io/sE7qKe

0 comments:

Post a Comment