April 28, 2017

Chặn USB với Symantec Endpoint Protection Manager


Với giải pháp Security Endpoint thì Policy rất quang trọng quyết định bạn triển khai có tốt hay không. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo Policy chặn endpoint sử dụng USB.

1.Truy cập SEPM > Chọn Policies > Chọn Application and Device Control > Chọn Policy cần thiết > Chọn Edit

2.Trong Windows Settings > Chọn Device Control > Trong Blocked Devices > Chọn Add

3.Chọn USB > Chọn OK

4.Cắm USB vào client và kiểm tra

nguồn: https://takisinews.com/kien-thuc/kien-thuc-bao-mat/chan-usb-voi-symantec-endpoint-protection-manager/
https://www.slideshare.net/laonap166/chn-usb-vi-symantec-endpoint-protection-manager

0 comments:

Post a Comment