April 28, 2017

Khắc phục sự cố traffic bị chặn do tường lửa Symantec Endpoint Protection


Khi Symantec Endpoint Protection được cài đặt trên một máy chủ, các bạn sẽ gặp một chút sự cố khi các traffic từ máy trạm tới máy chủ bổng dưng bị chặn vì mặt định trong gói cài đặt tsẽ kèm theo Firewall. Đừng lo lắng, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các mở traffic trong trường hợp bị Firewall Symantec Endpoint Protection chặn (Cả 2 trường hợp là có hoặc không có SEPM).

Tạo một rule Allow All rule for managed SEP clients
 1. Trong SEPM, chọn Clients, và chọn group bị ảnh hưởng.
 2. Chọn Policies.
 3. Chọn Firewall policy.
 4. Chọn Rules.
 5. Chọn Add Rule
 6. Đặt tên Allow All Test.
 7. Chọn Allow connections > Next.
 8. Chọn Allow Applications > Next.
 9. Chọn Any computer or site > Next.
 10. Chọn All types of communication (all protocols and ports, local and remote) > Next.
 11. Chọn No > Finish.
 12. Chọn OK.
Tạo một rule Allow All rule for self-managed SEP clients
 1. Trong SEP, trên trang Status, chọn Options (Cạnh Network Threat Protection).
 2. Chọn Configure Firewall Rules…
 3. Chọn Add.
 4. Đặt tên Allow All Test.
 5. Chọn Allow this traffic
 6. Chọn OK.
 7. Chọn Allow All Test và chọn up arrow.
 8. Chọn OK.
nguồn : https://takisinews.com/kien-thuc/kien-thuc-bao-mat/khac-phuc-su-co-traffic-bi-chan-tuong-lua-symantec-endpoint-protection/

0 comments:

Post a Comment