November 6, 2015

Chuyển thư mục lên RAM để tăng tốc website


Chuyển thư mục lên RAM để tăng tốc website

Chắc hẳn các bạn đều biết, RAM có tốc độ nhanh hơn ổ cứng rất nhiều nên ý tưởng chuyển thư mục hay tập tin lên RAM là ý tưởng khá hay để tăng tốc độ website tuy nhiên nhược điểm của RAM là sẽ mất đi khi khởi động lại server nên việc chuyển tập tin hay thư mục lên RAM để lưu trữ chỉ khả thi với các thư mục, tập tin không quan trọng và thích hợp nhất đó chỉnh là chuyển thư mục lưu file cache của website lên RAM vì khi server gặp vấn đề hay phải khởi động lại thì những tập tin cache này có mất đi thì cũng không quan trọng vì nó tự sinh ra trong quá trình website hoạt động.
Đối với website không có cache, khi người dùng truy cập vào website, nó sẽ phải truy vấn vào database để lấy dữ liệu và tải nội dung trong mã nguồn website rồi mới gửi lại cho người dùng. Thỉnh thoảng quá trình này diễn ra rất lâu nhất là khi website có nhiều người truy cập cùng một lúc sẽ dễ dẫn đến SQL bị thắt cổ chai 😀
Trong trường hợp đó, giải pháp lưu cache cho website là cách làm đơn giản  để tăng tốc website nhất là với các website không cập nhật nội dung thường xuyên. Nội dung cache sẽ được lưu trong file HTML tĩnh ở trên ổ cứng. Do đó khi người dùng truy cập trang web, nội dung sẽ được load từ file cache này nên rất nhanh
Như mình đã nói phần đầu, RAM có tốc độ nhanh hơn ổ cứng rất nhiều chính vì thế lưu cache trên RAM cũng sẽ nhanh hơn lưu cache trên ổ cứng rất nhiều
Lưu ý: Việc này chỉ thực hiện được trên Dedicated Server, VPS thôi nhé 😛

Cách chuyển thư mục, tập tin lên RAM?

Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tạo một phân vùng tmpfs và đưa  file hoặc thư mục cần chuyển lên ram
Tmpfs là một tập tin hệ thống được tạo ra để nhằm mục đích lưu trữ các tập tin tạm thời (tmp)
Việc này yêu cầu quyền root của server
 Thuộc tính -t để định nghĩa loại tập tin (ở đây là tmpfs)
 Thuộc tính -o để định nghĩa dung lượng mà bạn muốn cấp cho tập tin hay thư mục được phép sử dụng trên RAM
! Bạn phải nhập đường dẫn đầy đủ đến thư mục cần chuyển lên RAM
Bạn có thể cấp bao nhiều RAM tuỳ ý miễn là bạn có đủ RAM, ở đây mình cấp 1GB
Như vậy là xong rồi. Tuy nhiễn, mỗi khi khởi động lại mọi thứ sẽ trở về như cũ, nếu bạn muốn nó tự làm việc này thì mở file /etc/fstab lên và thêm dòng sau vào cuối file:

0 comments:

Post a Comment