July 25, 2017

Dynamic DNS using CloudFlare FreeXin chào các bạn.
Hiện nay nhiều công ty sử dụng gói cước mạng không có sẵn IP tĩnh hoặc nhiều anh em IT setup máy chủ ở nhà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để giải quyết vấn đề ip bị thay đổi liên tục, dynamic dns là giải pháp. Tuy nhiên một số dịch vụ nổi tiếng như No-IP hoặc Dyn yêu cầu trả phí để sử dụng domain đẹp hoặc domain riêng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một phương pháp sử dụng dynamic DNS sử dụng với domain riêng của cá nhân hoàn toàn miễn phí.
Yêu cầu:
* Domain riêng, các bạn có thể mua hoặc đăng ký domain miễn phí tại Freenom.
* Một tài khoản CloudFlare miễn phí, các bạn transfer quản lý domain sang Cloudflare.
* Một host linux bất kỳ để chạy shell script.
Thực hiện:
Các bạn tải file shell script tại đây và lưu vào máy chủ Linux. Và chỉnh sửa các dòng sau đây:
*********************************************
auth_email="" --Nhập email tài khoản cloudflare của bạn
auth_key="" --Nhập authentication key có trong phần Account settings trong Cloudflare
zone_name="vmblogs.vn" --Nhập domain của bạn
record_name="rpi.vmblogs.vn" --Nhập sub-domain nếu có
*********************************************
Để chạy shell script định kỳ, các bạn chỉnh sửa crontab
30 * * * * root /root/cloudflare-record-update.sh >/dev/null 2>&1
Ngoài việc update ip để cập nhật lên cloudflare thì các bạn cũng có thể theo dõi số lần thay đổi IP trong tháng thông qua file cloudflare.log
Vd:
[Sat Jul 22 23:20:02 UTC 2017] - Check Initiated
[Sat Jul 22 23:20:08 UTC 2017] - IP changed to: 14.191.147.202
[Sun Jul 23 06:25:29 +07 2017] - Check Initiated
[Sun Jul 23 06:30:05 +07 2017] - Check Initiated
[Sun Jul 23 07:30:02 +07 2017] - Check Initiated

Dùng cho Windows : https://www.cloudflare.com/technical-resources/#ddclient

Chúc các bạn nghịch vui vẻ.

Nguồn : vmblogs.vn by Trực Trần ;)

0 comments:

Post a Comment