January 30, 2016

Cài đặt windows 8.1 64bit tự động qua mạng LAN - part 3

- Sau khi tạo xong file Anwser Filer trả lời tự động. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đóng gói file này vào source cài đặt windows để tạo thành 1 file cài đặt windows tự động

1. Tạo file ISO cài đặt windows


 • Các bạn tiến hành lưu file script (Answer File) mà chúng ta mới tạo ở trên

 • Đặt tên cho file script trả lời tự động mà chúng ta tạo ở trên và lưu lại

 • Đây là nới mình lưu file trả lời tự động. Lưu chung với souce cài đặt windows

 • Đây là thư mục chứa file “winpe_amd64

 • Các bạn gõ lệnh sau để tạo file ISO cài đặt windows
2. Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services
2.1. DHCP


 • Chúng ta tiến hành cài đặt DHCP server để cấp IP và DNS cho client
 • Trên Server Manager tiến hành Add Roles and features
 • Tiến hành cài đặt service “DHCP”

 • Hoàn thành quá trình cài đặt service “DHCP”
2.2. Cấu hình DHCP server • Vào Server Manager và chọn DHCP Manager để tiến hành cấu hình cho DHCP server
 • Tạo 1 Scope chứa dải IP cần cấp cho client

 • Đặt tên cho Scope mà bạn tạo

 • Khai báo dải IP sẽ cấp cho client, subnet mask

 • Khai báo Default Gateway cho client

 • Khai báo DNS cho client

 • Hoàn thành việc cấu hình DHCP Server cấp IP cho các client cài đặt windows quan mạng LAN
2.2. Cài đặt Windows Deployment Services

 • Trên máy Windows Server 2012 chúng ta tiến hành cài đặt dịch vụ WDS. Cài đặt service WDS tương tự như cài đặt service DHCP ở trên chúng ta đã làm
 • Chọn service “WDS” và tiến hành cài đặt service này


 • Hoàn thành quá trình cài đặt WDS2.2. Cấu hình Windows Deployment Services Tools


 • Trên giao diện Manager chúng ta mở giao diện của WDS để tiến hành cấu hình cho nó
 • Phải chuột lên FQDN trên giao diện của WDS và chọn “Configure Server” để tiến hành cấu hình WDS


 • Cho phép tích hợp WDS với Active Directory
 • Màn hình “Remote Installation Folder Location” là nơi chứa các file Boot Image, Install images. Ổ đĩa này phải có định dạng NTFS.
 • Hỗ trợ DHCPv4 và DHCPv6 khi client boot thông qua mạng LAN
 • Cho phép phản hồi các yêu cầu từ các client mà WDS server biết hoặc không biết
 • Hoàn thành quá trình cấu hình WDS2.3. Tạo Boot Image cho client thông qua WDS


 • Chỉ ra file “boot” của file cài đặt windows
 • Chỉ ra đường dẫn chứa file “BOOT.WIM” nằm trong thư mục cài đặt của windows


 • File cài đặt windows này có dạng là 64 bits


 • Hoàn thành quá trình thêm file boot cho quá trình cài đặt windows qua mạng LAN


 • Tiếp theo chúng ta sẽ add file cài đặt windows
 • Đặt tên Group là “ImageGroup1” (lưu ý là nó phải trùng phải thông số group mà chúng ta đã khai báo trong file trả lời tự động mà chúng ta đã tạo Answer file).
 • Chỉ đường dẫn có chứa source cài đặt windows
 • File cài đặt cho windows có tên là “INSTALL.WIM


 • Đây là source cài đặt dành cho windows 8.1 Pro 64 bits


 • Quá trình add file cài đặt windows hoàn thành
 • Sau đó chúng ta tiến hành chép file script trả lời tự động của chúng đã tạo ở phần II vào mục “C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend
 • Right click lên file cài đặt windows mà bạn đã thêm vào ở phần trên để thêm file script trả lời tự động Answer File

 • Chỉ đường dẫn chứa file Answer File
 • Phải chuột vào FQDN của WDS chọn Properties để cấu hình
 • Ở tab Boot các bạn check vào 2 ô cho phép boot thông qua cơ chế PXE boot
 • Ở tab Client các bạn chỉ đường dẫn chứa file Answer. Ở đây mình sử dụng windows 8.1 pro 64 bits nên chúng ta sẽ khai báo file Answer ở mục x64 architecture
III. Kiểm tra

 • Bây giờ bạn chỉ việc gắn dây mạng LAN của Client vào switch có kết nối tới WDS server và bấm nút nguồn để khởi động PC lên.
 • PC sẽ được WDS server cấp DHCP và PC sẽ tiến hành cài Windows tự động thông qua source windows nằm trên WDS server
 • PC sẽ tự động load file image BOOT từ WDS server về để tiến hành cài đặt windows tự động
 • Như vậy quá trình cài đặt windows qua mạng Lan đã thành công


 • PC cũng đã tự động Join Domainnguon: http://svuit.vn/forum.php

http://www.slideshare.net/laonap166/ci-t-windows-81-64bit-t-ng-qua-mng-lan-part-3

0 comments:

Post a Comment