April 18, 2016

Đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft SyncToy

SynToy là 1 phần mềm miễn phí do Microsoft phát triển, có chức năng đồng bộ hóa, sao chép và sao lưu dữ liệu giữa các thư mục. Cụ thể, các bạn có thể đồng bộ dữ liệu của 2 folder nằm ở 2 ổ đĩa, giữa máy tính và ổ đĩa USB, giữa 2 máy tính…
Để cài đặt SyncToy 2.1 yêu cầu các bạn phải cài đặt Microsoft .NET Frameworks V2.0

1. Download SyncToy và cài đặt. Click Create New Folder Pair để chọn thư mục nguồn (cần backup) và thư mục đích (nơi chứa bản backup)
2. Chọn các thư mục 
Trên trang kế tiếp, bạn hãy chọn các thư mục mà mình muốn đồng bộ.
Đầu tiên, “Left Folder” là thư mục gốc, có nghĩa rằng bạn sẽ tạo hầu hết các thay đổi trong thư mục này, và các thay đổi đó của bạn sẽ được đồng bộ đến một địa điểm nào đó.
Right Folder” là thư mục sẽ lưu dữ liệu đồng bộ, Sau đó chọn Synchronize, bước tiếp theo đặt tên cho folder pair để dễ quản lý vì có thể tạo ra nhiều folder pair khác nhau.3.Phướng thức đồng bộ
Để đồng bộ, chọn Run; quá trình đồng bộ sẽ diễn ra sau đó.


5. Tạo lịch đồng bộ tự động TASK SCHEDULER + SYNCTOY
- Vào mở Task Scheduler lên chọn Creat Task 

- Đặt tên cho Task tại tab General


- tab Trigger chọn chu kì đồng bộ/ backup
- Tab Action: mục action chọn start a program, 
program/script : Click Browse đến file SyncToyCmd.exe trên máy của bạn. Nhớ thêm tham số -R (và tên cặp thư mục nếu chỉ muốn đồng bộ cặp thư mục đó). Click tiếp Next và Finish là hoàn tất
SyncToy có thể chạy ở chế độ command line. Vào thư mục cài đặt SyncToy (thường là C:\Program Files\SyncToy 2.1 nếu cài SyncToy version 2.1) bạn sẽ thấy file SyncToyCmd.exe
Để chạy đồng bộ tất cả các cặp thư mục mở cửa sổ command line và gõ dòng lệnh:
C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R

Nếu chỉ muốn đồng bộ 1 cặp thư mục cụ thể nào đó thì thêm tên cặp thư mục vào cuối dòng lệnh, nhớ đặt tên cặp thư mục trong ngoặc kép "", ví dụ:
C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe -R "SyncToy backup LXT"

Ok đến đây đã tạo xong lịch backup tự động cho sync, lưu ý khi đồng bộ lên server thì user của bạn phải có quyền đọc ghi thì mới đồng bộ được.

Bài viết có tham khảo nhiều nguồn.

0 comments:

Post a Comment